Skip to content

Aktivity

 • management projektu
 • tvorba výukových materiálů pro Vojtovu metodiku II. generace
  • budou vytvořeny výukové materiály pro inovativní metodiku rehabilitační péče - Vojtovu metodiku II. generace, které budou následně sloužit jako pomůcka pro fyzioterapeuty při aplikaci získaných poznatků v praxi
 • proškolení fyzioterapeutů, domácích terapeutů a tvorba zázemí odborných aktivit
  • v rámci aktivity budou proškoleni fyzioterapeuti a domácí cvičitelé ve Vojtově metodice II. generace. Zároveň budou proškoleni fyzioterapeuti partnera projektu – Nemocnice Na Homolce – odboru Lázeňské péče LL Mánes
  • bude pořízeno potřebné zdravotnické vybavení, které bude využíváno k samotné terapii dětí a dále k zaznamenávání zlepšování základních hybných stereotypů a automatiky držení těla
 • program prevence negativních následků perinatální zátěže
  • je stěžejní aktivitou předkládaného záměru. V rámci aktivity bude probíhat tvorba a pilotní ověření koncepce inovativní fyzioterapeutické metodiky - Vojtovy metodiky II. generace, které budou zahrnovat:
   • provádění inovativní terapie s dětmi v rámci hlavní skupiny, v jejich bydlišti „domácím terapeutem“, a to pravidelně denně v pracovních dnech
   • provádění inovativní terapie postižených dětí v rámci kontrolní skupiny
   • vypracování pilotní studie Vojtovy metodiky II. generace
   • vytvoření odborně-populární monografie VM2G. Předmětem aktivity je vytvoření odborně-populární monografie VM2G, která bude primárně určená pro rodiče dětí s perinatální zátěží.