Skip to content

Kontakty

SVR – společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s.
Dvořákova 468, 363 01 Ostrov
IČ: 26353253

Mgr. Václav Krucký, ředitel
T: +420 733 134 838
E: krucky.vaclav@volny.cz

Mgr. Hana Kučerová, koordinátorka projektu
T: +420 775 049 362
E: kucerova.h@email.cz

www.rehabilitacedodomu.cz


SVR – Společnost pro vývojovou rehabilitaci je obecně prospěšnou společností, jejímž účelem je poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině. Činnost společnosti se řídí zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. Společnost se dlouhodobě (od r. 2003) zaměřuje na vývojovou rehabilitaci, zahrnující diagnostiku funkčnosti pohybového aparátu, prevenci následků neurologických onemocnění a vývoj nových rehabilitačních metod pro zvyšování kvality života rizikových dětí.

Druh poskytovaných služeb:

  • prevence a screning civilizačních onemocnění, zvláště vývojových ortopedických a neurologických vad a nemocí
  • výzkum a dlouhodobé sledování civilizačních onemocnění, zvláště vývojových ortopedických a neurologických vad a nemocí
  • výzkum a dlouhodobé sledování účinnosti konzervativních, operačních a rehabilitačních léčebných metod u civilizačních onemocnění, zvláště vývojových ortopedických a neurologických vad a nemocí
  • výzkum a vývoj fyzioterapeutických metodik určených primárně pro léčbu vývojových ortopedických vad a nemocí
  • diagnostická činnost zaměřená na zjištění stavu a funkčnosti pohybového aparátu