Skip to content

Od 1.5.2016 se nám podařilo zajistit pokračování projektu péče o pacienty domácími terapeuty finančně a personálně.
Stejný model každodenního dojíždění za dětmi do jejich domovů, škol a školek, provádění terapie VM2G domácími cvičiteli se nám daří financovat díky příspěvku Statutárního města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR, obce Žlutice, obce Šindelová, firmě Rotas a díky finanční spoluúčasti rodičů dětských pacientů.
Všem patří naše velké poděkování!

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili, umožnili nám rozvinout naši snahu a úsilí. V únoru 2015 jsme zahájili díky grantu z Norských fondů projekt „Vojtova metodika II. generace - šance pro ohrožené děti“. Na začátku nového roku máme za sebou deset měsíců usilovné práce, kterou alespoň ve stručnosti dokumentuje následující kronika:

Celý článek

3.seminář Vojtovy metodiky II.generace se konal ve dnech 29.10. - 1.11.2015 v trapistickém klášteře v Poličanech ve střední Čechách. Zúčastnili se ho fyzioterapeuti a domácí cvičitelé z Karlových Varů, Chomutova, Plzně a Frýdlantu n/Ostravicí. Hostem semináře byla PhDr. D. Rabiňáková, která všechny posluchače nadchla svou přednáškou.

20151030_150018 20151030_145931-1