Skip to content

Partneři

Nemocnice Na Homolce – odbor Lázeňské péče LL Mánes
Nemocnice Na Homolce se tradičně zaměřuje na léčbu nemocí kardiovaskulárních a nemocí neurologicko-neurochirurgických. V těchto oborech – tedy v péči o pacienty s nemocemi srdce a cév a o pacienty s nemocemi a poraněním mozku, míchy a páteře – poskytuje partner naprosto komplexní spektrum moderních a klinicky ověřených diagnostických a léčebných metod, které má současná medicína ve vyspělém světě k dispozici.
Zázemím pro poskytování těchto služeb je potom komplement oborů obecně interního a chirurgického charakteru a také rozsáhlý laboratorní a vyšetřovací komplex.

Lázeňská léčebna Mánes poskytuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro děti, dorost i dospělé pacienty. Uvedený partner bude zapojen prostřednictvím odboru lázeňské péče LL Mánes, a to v rámci přípravné, investiční i provozní fáze projektu. Partner nemá finanční podíl na rozpočtu projektu.

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
Základním posláním partnera je poskytování akutní i následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů i návštěvníků Karlovarského kraje, v základních, specializovaných a super specializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti. Karlovarská krajská nemocnice je zároveň perinatologickým centrem intermediární péče. Jako takové poskytuje odbornou zdravotní péči v oborech gynekologie a porodnictví a neonatologie.
Partner je zapojen v rámci přípravné, investiční i provozní fáze projektu. Partner nemá finanční podíl na rozpočtu projektu.