Skip to content

Pokračujeme

Od 1.5.2016 se nám podařilo zajistit pokračování projektu péče o pacienty domácími terapeuty finančně a personálně.
Stejný model každodenního dojíždění za dětmi do jejich domovů, škol a školek, provádění terapie VM2G domácími cvičiteli se nám daří financovat díky příspěvku Statutárního města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR, obce Žlutice, obce Šindelová, firmě Rotas a díky finanční spoluúčasti rodičů dětských pacientů.
Všem patří naše velké poděkování!