Skip to content

Koncepce

Projektem navrhovaný model je založen na respektování základních předpokladů úspěšné rehabilitace tak, jak nám je ukazují zahraniční modely.
Předpoklady:

  • včasnost a vytrvalost rehabilitační péče
  • kontinuita poskytování rehabilitační péče i v pozdějším dětském věku
  • maximální dostupnost intenzivní a pravidelné rehabilitační péče
  • co největší přiblížení celého procesu rehabilitace komunitě/rodině, ve které pacient žije
  • multidisciplinární přístup – využití týmu kvalifikovaných odborníků
  • využití inovativní fyzioterapeutické metodiky s prvky domácí péče

Navrhovaný model je cestou ke změně celkové filosofie přístupu k pacientovi od převážně pasivní následné péče a sociálních dávek k aktivizačnímu přístupu rehabilitace.